weblog meditace

Publikovat


Odkazy


Kalendář
rozšířené hledání

Ankety


Statistika


Vlastní nastavení

 Vítejte na weblog meditace Čtvrtek, říjen 24 2019 @ 07:36 CEST 
Citáty | Lilith | Světci/Pokrytci | Web Meditace
Sekce  
Homepage
Co je nového (24/0)
Meditace na xchatu (7/0)
Budhismus a spol (1/0)
Hermetismus (8/0)
Magie a spol (12/0)
Citáty a moudra (26/0)
Morálka dnes a my (14/0)
Hlášky v místnosti (33/0)
Válka v Iráku (3/0)
Hříčky a hádanky (22/0)
Area 51 (18/0)
Poesie (8/0)

Uživatelské menu  
Uživatel:

Heslo:

Nemáte zatím účet? Přihlašte se jako Nový uživatel

Rozcestník  

Web meditace
Dejvická čajovna
Esoterický portál
Zariatnatmikova knihovna
Habibovi hlubinné stránky
Auditorium 'Buddhismus na západě'
Diamantová cesta
Život, láska, smích
Tibetské mandaly
Citáty a moudra
Esoterie rostlin
Sakrální texty
Česká astrologická stránka
hermetik.net
twada.net

Události  
Nejsou žádné blížící se události

Meditace - Xchat  
nick:
heslo:

Kontakt - email  

kontakt na mne
Admin   Twada

Vyhledávání  
Google


 

Hledat Stránky
Hledat Obrázky
Hledat Skupiny
Hledat Novinky
Pokrytci s pověstí světce

Úskalí na duchovní cestě

Jsou lidé, kteří se na duchovní cestu vydají s nejlepšími úmysly, chtějí pomáhat svým bližním, hodně toho vědí, mají sílu myšlenky a talent sdělovat svá poznání jiným. Zpočátku se jim to daří, získají si okruh obdivovatelů, mnohým pomohou. Dostaví se věhlas, peníze, posléze velká touha po bohatství, pocit jedinečnosti, nadřazenosti nad ostatními; sebevědomí se změní v megalomanii...

Strezte se lživých proroků

Tito lidé se někdy úplně změní. Každý, kdo rovněž pomáhá druhým, se jim stane konkurentem, pak nepřítelem a musí se zničit. Jejich srdce je plné podezřívavosti, nenávisti, řevnivosti - i když ústa promlouvají o lásce a odpuštění. Takové pokušení čeká každého, jde o to zůstat pevný, pokorný a uvědomit si, že ďábel si pochutná nejvíce na čisté duši. Přečtěte si, že takové pokušení se přihodilo i Pánu Ježíši (Evangelium sv. Lukáše, kapitola 4. verš 1-13): Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu: Duch ho vodil po poušti čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. V oněch dnech Ježíš nic nejedl a vyhladověl. Ďábel mu řekl: "Jsi-li syn Boží, řekni tomuto kameni, ať je z něj chléb." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: člověk nebude živ jen chlebem." Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl: "Tobě dám všechnu moc a slávu těchto království, poněvadž mně je dána , a komu chci, tomu ji dám. Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé."


Snad i politika je duchovní cesta - přece politikové rovněž zprvu jsou plni ideálů, slibů, co všechno pro své voliče mohou vykonat a vykonají a aniž by si to uvědomili, přijde pokušení: úplateček, ženy, boj o moc, a nakonec pád z výše. Modelem takového osudu je román A. L. Langleyové Lev je v ulicích, podle něhož Česká televize natočila film s Vladimírem Menšíkem, který stojí za přečtení. Poučný by byl zejména právě pro politiky, neboť vypráví o zázračném vzestupu politika - úskalí a pádu z výše.

My však se chceme věnovat úskalím na duchovní cestě u lidí, kteří byli již daleko, leč dobré úmysly se jaksi vytratily a skutečnost je jiná, než by si člověk u nich představoval. O zkušenostech s nimi nikdo neví, nepíše se o tom, protože jejich oběti jsou nakonec rády, že vyvázly alespoň životem, a nikomu se se svými ponižujícími a trapnými zkušenostmi nesvěřují.

Jde-li duchovní cestou člověk prostý, toužící jenom po lásce a míru srdce a nehodlá tím pro sebe získat žádné mimořádné výhody, není v tak velkém nebezpečí jako člověk s velikou silou myšlenky, hraničící až s nadsmyslovými schopnostmi. Takový totiž dříve či později přijde na to, co všechno lze těmito schopnostmi "vydrancovat" na jiných. Zachová si i nadále image "světce", leč stane se z něj pokrytec, před jakým nás varuje Pán Ježíš v evangeliu sv. Matouše (kapitola 7. verš 11): "Střezte se lživých proroků, kteří k vám přistupují v rouše ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich skutcích je poznáte. Což sklízejí z bodláčí hrozny nebo fíky? Tak každý dobrý strom nese ovoce dobré, ale špatný strom dává špatné ovoce."

Zastavme se u případů, které se skutečně staly.

• Televizní redaktorka chtěla před časem udělat reportáž s proslaveným hlasatelem dobra, lásky a krásy, autorem několika knih o duchovní lásce. Je to již starší pán a všichni jsme v něm viděli skoro světce. Když k němu přišla poprvé, byla doma jeho žena. Když přišla podruhé, byl sám. On má sice ve zvyku každého hned objímat a zlí jazykové tvrdili, že tak saje pro sebe z jiných energii, ale na ni se zrovna vrhnul, objal ji a sápal se na ni s tím, že musí být jeho. Ztěží se jí podařilo spasit se útěkem. Myslíte, že ona redaktorka bude mít ještě někdy zájem dělat reportáž o duchovních lidech?

• Pan Adam se dočetl o vynikajících schopnostech a zkušenostech jistého manželského páru v oblasti lásky a sexu. Chtěl se dozvědět o něco více o vlivu lásky na zdraví, dal se zlákat reklamou a navštívil je. Po krátké konzultaci mu oznámili, že potřebují 60 tisíc korun na splátku dluhu a chtěli ty peníze od něj. Dal jim jenom 20 tisíc. Při další návštěvě viděl v jejich bytě novou komodu. Paní "Velkého mága" mu řekla: "Rozmysleli jsme si to, místo splátky jsme si koupili tuto novou komodu..." Potom jej dvojice vyučující "magii lásky" pozvala na oslavy sv. Valentýna. Vypravil se tam s manželkou a s košíkem laskomin, leč zjistil, že byli pozváni na hromadný sex... Po čase pan Adam nabyl dojmu, že "mágové lásky" chtěli jeho rodinu připravit o dům - paní s magickými schopnostmi totiž při návštěvě u nich prohlásila: "Ta vila bude jednou naše!"

Rodina pana Adama měla vůbec smůlu. Jeho dcera se se zdravotními problémy obrátila na léčitelku, která inzerovala své umění. Z dcery během krátké doby vymámila 80 tisíc korun. Pan Adam učinil více takových zkušeností a vzhledem k tomu, že má v horoskopu zakódován spisovatelský talent, poradila jsem mu, aby to všechno sepsal a vydal knížku. Až vyjde, to si počteme! Ve všech případech, které líčí, šlo o peníze, o vydírání, o "falešné proroky" a podvodníky. Někteří z těchto lidí ovládali černou magii a dokázali klienty ovládat svojí vůlí. Někteří je dokonce hypnotizovali, aby z nich vymámili co nejvíce peněz.

Tímto nechci nějak degradovat magii. Jistě je to velké umění, které vyžaduje značné soustředění a sílu myšlenky. Mluvila jsem s jedním kouzelníkem z varieté, který uměl silou myšlenky vyzvednout stolek metr nad zem a různé jiné kousky. Říkal, že to je velice namáhavá práce a má z ní žaludeční vředy. Faktem však zůstává, že magie nemá daleko k černé magii a každého bych chtěla varovat před tím, něco si s černou magií začínat. Jak jsem měla možnost vypozorovat u lidí, kteří černou magii používali, bylo vždy zpočátku všechno skvělé: hmotné výhody, společenské postavení - ale konce bývají zlé. Démoni se umí zmocnit celé bytosti, člověk podlehne jejich moci, mění svoji identitu, a to buď přechodně nebo natrvalo, a v lepším případě skončí na psychiatrii.

Neuspořádaný rodinný život

Ale vraťme se k nadějným duchovním bytostem.

• Paní Jarmila byla na duchovní cestě již velice daleko. Byla milá, laskavá, srdce by s jiným rozdělila a jejím největším potěšením byla modlitba. Leč přišla do styku s literaturou o magii. Začala zkoušet takto objevené praktiky a začala se měnit: tvář se změnila, změnilo se její chování, srdce dříve tolik vyzařující lásku ztvrdlo a bylo plné nenávisti. Její konec byl velice zlý - umírala dlouho, aniž by o sobě věděla, byla v komatu více než rok, přičemž orgány fungovaly a její děti byly zoufalé. Co se v té době odehrávalo v její mysli se neví...

Nejhorší však je, provádí-li černou magii "světec", aniž by si byl toho vědom, a dokáže tak zabít na dálku.

• Jeden muž, původně čistý jak lilie, plný lásky a touhy po lepším světě, uměl lidem pomáhat jak individuálně, tak svými přednáškami. Dosáhl velkého úspěchu a změnil se: používal totiž síly své myšlenky k zmanipulování lidí, uměl jim vsugerovat své představy. Byl přesvědčen, že jedině on a nikdo jiný umí lidi přivést na duchovní cestu. Tvrdil o sobě, že je mistr v oblasti duchovní cesty. Stal se podezřívavým a jakmile měl pocit, že mu někdo stojí v cestě, uměl jej odstranit. Chlubil se, že jakmile mu někdo ublížil (nikdo mu ve skutečnosti neubližoval, bylo to pouze jeho mylné podezření), vždy do čtrnácti dnů zemřel. Jednou ho za zvláštních okolností na duchovním festivalu vynechali. Pln zloby a podezření na všechny, kteří na tom festivalu zůstali, prohlásil: "Odpouštím vám, kteří jste mi ublížili a házím tu záležitost do Vesmíru, aby to za mě vyřešil." A všichni, jak pořadatelé, tak přednášející podílející se na tom festivalu, onemocněli.

Co k tomu dodat? Byl subjektivně přesvědčen, že má právo svou zášť, závist a hamižnost vhodit do Vesmíru, aby se za něj pomstil - šlo totiž také o tučný honorář. Ve Vesmíru jsou však rovněž temné síly, které se takového úkolu rády ujmou a "konají".

Snad největším úskalím na duchovní cestě je neuspořádaný rodinný život. Aby mohl člověk pomáhat ostatním, musí být "v pohodě". Dále je to nadměrné přepínání sil a plýtvání schopnostmi.

• Znám krásnou duchovní ženu, která se zamilovala do jednoho "zázračného léčitele". Opustila děti i manžela a provdala se za něj. Stala se z ní vyhledávaná léčitelka, pomáhala nemocným jak vkládáním rukou, tak bylinkami. Leč v souvislosti s bývalou rodinou ji stíhal soud za soudem kvůli majetku, což ji velmi stresovalo - a stres se stal brzdou při jejím přijímání energie z kosmu. Vydávala tedy na léčení svou vlastní bioenergii a tak na sebe přebírala nemoci svých klientů. Nedokázala se jich už zbavit.

• Další léčitelka se dokonale vžila do své role světice. Soustředila kolem sebe kruh ctitelů a stavěla se do role vestálky, tj. panny, jejíž čistotu si nikdo netroufá porušit. Ve skutečnosti však jde o ženu vášnivou, která sexuální život potřebuje a jen předstírá, že pohlavní čistota je ideální stav. (Čistota přitom spočívá ve vzájemné věrnosti páru.) Nebezpečí číhá na dušičky, které od svého duchovního vůdce či vůdkyně čekají doslova zázraky, neboť jsou přesvědčeni, že je to bytost téměř nadpřirozená. To se stalo panu Oldřichovi. Pokorně a s úctou naslouchal oné ženě, své duchovní učitelce, proslavené nádhernými meditacemi a světlem v duši. Je to krásná žena, vlídná, sugestivní. Oldřich ji zbožňoval, téměř se k ní modlil. Ona si toho byla vědoma a Oldřicha lákala, jak uměla - do postele. Ten to však netušil, tělesně se přiblížit k oné duchovní bohyni by mu připadalo jako svatokrádež. Jednou s ním hluboce meditoval a už už čekala, že se Oldřich bude mít k činu - toho však její náznaky vyděsily a začal se modlit. Jeho bohyně ho vzápětí veřejně označila za homosexuála...

Pořadatelé duchovních seminářů si už dávno všimli podivné souvislosti: mnozí lektoři, hlásající ve svých přednáškách odpuštění, lásku, cestu ku štěstí a jednotu člověka s velebností Vesmíru, jsou buď rozvedeni, či mají vedle manželky i milenku, nebo s partnerem vůbec nekomunikují, zkrátka dělají to, před čím posluchače varují. Jsou to falešní proroci, nebo nezvládli úskalí na duchovní cestě? To se může dostavit zcela neznatelně.

• Pan S. byl opravdu velice duchovní člověk, mistr, učitel dalších zasvěcenců. Měl manželku, která se o něj starala, vařila mu, prala pro něj, dbala na to, aby žil v pohodě. Pan S. jí však pohrdal, měl pocit, že jej není hodna, protože nejde duchovní cestou. Ale osud ho poučil, jak velice se mýlil. Manželka zemřela a on si neuměl uvařit ani vyprat. Pozdě si uvědomil svůj omyl...

Neblahé události se můžeme vyhnout

Ve své astrologické praxi jsem se setkala s mnoha případy, kdy "nepraví proroci", ať už jasnovidci, astrologové-začátečníci, kartářky a další, prorokovali klientovi termín úmrtí, smrt dětí či něco jinak neblahého v budoucnosti. Tito pak na nic jiného nemysleli než na prorokované nebezpečí a mohli si je tak sami svou psychikou přivolat. V horoskopu však žádná taková varování neměli a když to viděli na vlastní oči, přestali se bát a pak se nic nestalo. V astrologii platí, že se nesmí klientovi věštit životní katastrofy, protože astrologie může informovat jen o povahových vlastnostech a dispozicích plynoucích z kosmických vlivů v horoskopu. Může poradit, jak těch vlivů používat a tak se úskalím života vyhnout. To by mělo platit pro všechny disciplíny a lidé by se zkrátka neměli strašit. I takové strašení je úskalím na duchovní cestě. Jak astrologové, tak věštci nesou za své věštění zodpovědnost a za to, co způsobí, na sebe berou těžkou karmu.

• Že je možné se krutým událostem vyhnout lze ukázat i na nedávném zasedání NATO v Praze: celé vlaky demonstrantů z Itálie, Německa a dalších států byly připraveny na cestu, měla se k nám přesunout celá kamarila z demonstrací ve Florencii. Aspekty v horoskopu České republiky na termín zasedání byly nedobré. Ale nic se nestalo! Když se v zahraničí rozkřiklo, jaké přípravy se u nás konají, zašly jim chutě a nepřijeli. Tato událost se sice netýká duchovní cesty, ale je pádným důkazem, že neblahé události se lze vyhnout. Ovšem je také důkazem, že kdo změní běh dějin, alespoň symbolicky za to pyká. Populističtí polici napadli policii za to, že přípravy byly zbytečně velké a je škoda peněz na ně vynaložených. Nevděk světem vládne!

Ale vraťme se k duchovnu. I u mágů slibujících nadsmyslové zážitky, extázi a nezapomenutelné pocity štěstí, zejména v oblasti sexu, se může člověk setkat s překvapením. Často totiž klientům podávají drogy.

• To zakusil pan Alois, který šel na duchovní seminář s očekáváním, že zde najde osvícení a schopnost napojit své vyšší Já na vesmírné informační pole. Leč místo toho se dozvěděl, že musejí seminář odložit, až přijde "nová várka z Holandska". Podruhé se zděsil sumy, kterou ti mágové za "napojení se na vesmírné informační pole" požadovali...

Máme u nás mnoho vynikajících duchovních vůdců a psychotroniků, kteří lidem úspěšně pomáhají a díky jim všem za pomoc. Pravdou však zůstává, že úskalí číhá na každého, kdo s duchovními silami zachází. Každý z nich se dříve či později dostane do náročné situace - a většinou ji zvládnou. Nemají sobecké pohnutky a chtějí pomáhat trpícím, to je chrání. Příběhy, které jsem pro tento článek vybrala, jsou jistě ojedinělé a nikdo se jimi nechlubí. Ale jsem přesvědčena, že jsou to poznatky poučné.

převzato z:   http://www.regenerace.net/2003/04/    Autor: Zoša Kinkorová


Poslední aktualizace Čtvrtek, srpen 14 2003 @ 04:28 CEST

 Copyright h_t © 2019 weblog meditace
 Všechna práva a ochranné známky na těchto stránkách patří jejich vlastníkům.
Používáme GeekLog v1.3.7sr1 
Stránka vytvořena za 0,10 sekund